Välkommen till Oriri Konsult AB

Oriri Konsult AB har 20 års praktisk erfarenhet från el- och
gasmarknaderna, såväl fysisk som finansiell handel.
Arbetar med miljöprodukter av alla slag. Vind, sol, biogas och bioolja i syfte att sänka energikostnader och samtidigt bidra till ett bättre klimat.
Oriri Konsult AB jobbar med både nationella och internationella
uppdragsgivare.
Kunder finns inom industri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning.

Bild1