Förlängd skattefrihet för biogas till och med 2020-12-31

Den 20 juli 2018  beslutade EU-kommissionen om att förlänga Sveriges stödordning SA.35586 (2012/N) – Skattebefrielser för vissa förnybara energikällor som används för värmeproduktion, se bifogat beslut – tryck på länken -> Statsstodsgodkannande biogas

Beslutet innebär att vissa skattepliktiga biobränslen, bl.a. biogas, även fortsättningsvis kan befrias helt från energiskatt och koldioxidskatt när de används för värmeproduktion.

Genom beslutet förlängs nuvarande godkännande till med 2020-12-31, dvs två år.

Tidigare beslut se bifogad länk: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246323/246323_1464548_124_2.pdf

Nota bene –  att biogas som drivmedel inte omfattas av beslutet. För biogas som drivmedel finns sedan innan ett statstödsgodkännande som gäller till och med 2020-12-31.

Mer info finns på denna länk: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260835/260835_1759154_146_2.pdf