Affärsidé

Oriri Konsult bistår med att 

utveckla –  effektiviserafölja upp beslut

gällande upphandling av alla slag av energi, i synnerhet biogas, naturgas, gasol och el.

 

Utbilda och upplysa om hur svenska energimarknaden fungerar.