Affärsidé

Oriri Konsult bistår med att utveckla, effektivisera och följa upp beslut gällande upphandling av alla slag av energi, i synnerhet biogas, naturgas, gasol och el.

Utbilda och upplysa om hur svenska energimarknaden fungerar.