Referenser

Oriri Konsult har genomfört många upphandlingar på biogas, naturgas, el bioolja och gasol.

Kontakta mig för referenser och vilken nytta och värde kunderna fått.