Tjänster

Oriri Konsult AB erbjuder följande tjänster:

 • Upphandling av naturgas, biogas
 • Upphandling LPG (gasol)
 • Upphandling av LNG & LBG
 • Upphandling av el
 • Upphandling av bioolja
 • Genomlysning av befintliga energiavtal
 • Genomlysning av gas- och elnätsavtal
 • Contract management
 • Förstärka miljöprofil
 • Projektstyrning
 • Analys av prisutveckling av olika energislag
 • Utbildning av energimarknader
 • Hantera och administrera energiskatter
 • Redovisning och återbetalning av biogasskatt