Tjänster

Oriri Konsult AB erbjuder följande tjänster:

  • Upphandlingar av el, biogas, naturgas, biogasol/gasol-LPG, bioolja och fjärrvärme till industri, fastigheter och offentlig förvaltning
  • Avtalsanalyser av energiavtal
  • Strategier för inköp och prissäkring av energi
  • Contract Management; kontroll och uppföljning av befintliga avtal och leveranser
  • Rådgivning i alla typer av el- och gashandelsfrågor, likväl skatter och avgifter
  • Förstärka miljöprofil, investeringar eller leasing av förnybar energi.
  • Projektledning